Wat heeft uw school nodig om de ondersteuningsstructuur verder uit te bouwen?? Wat kan uw school gebruiken om het Handelings Gericht Werken nog verder in te voeren? Hoe blijven wij afgestemd onderwijs geven als de populatie van de leerlingen zo veranderd… , als de samenleving zo snel veranderd…. Hoe kan ik mij als leerkracht verder ontwikkelen in het huidige onderwijssysteem , wat heb ik nodig??? Zo maar een paar vragen waar u als directie, Ib er  en collega’s tegen aanlopen….

Mijn visie op opbrengstgericht werken is hoge verwachtingen hebben bij alle kinderen, de leerkracht handreikingen aanbieden om gestelde doelen te bereiken en daar bij nooit het welbevinden van het kind uit het oog te verliezen, dat staat namelijk voor op. Goed signaleren, onderzoeken en begrijpen is daarbij cruciaal. Uiteraard is het ook van essentieel belang dat het gehele onderwijsleerproces werkbaar moet zijn en blijven voor de leerkracht. Ook daar kan ik indien nodig de passende ondersteuning en coaching bieden.

Als adviseur, intern begeleider of ambulant begeleider zorg ik voor passende oplossingen binnen uw school en het passend onderwijs .Ik ga uit van mogelijkheden, mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, de school en de ouders. Spreekt dit u aan, neem dan contact op met mij via de pagina contact op deze website.