Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Erna Neerhof en ruim 20 jaar werkzaam geweest in het basis-en speciaal onderwijs als leerkracht, coördinator jonge kind, remedial teacher en interne begeleiding . Gedurende mijn loopbaan heb ik mij verdiept in de Pedagogiek, Onderwijskunde, kinderen met speciale leer en/of ontwikkelingsbehoeften op universitair niveau. Als laatste heb ik een Post HBO met succes afgerond in de interne begeleiding (zorg) basisonderwijs.

In de praktijk als leerkracht, adjunct-directeur, remedial teacher en intern begeleider heb ik gemerkt dat ik het erg interessant vind om mij te verdiepen in het leren van leerlingen, de ontwikkeling van het individuele kind. Leerkrachten daar bij ondersteunen en coachen vind ik erg boeiend. Ik krijg energie door goede gesprekken met kinderen, ouders en collega’s, om zodoende het leerproces van de leerlingen een duwtje te geven in de goede richting. Ik geloof in de meervoudige intelligentie, uitgaan van de ‘kracht’ van het kind om zich zodoende competent te voelen in zijn/haar eigen leerproces. Realistische (kind) doelen zijn belangrijk.

Ik ga altijd uit van mogelijkheden en een positieve houding. Ik haal het beste uit mezelf in het belang van de cliënt en de opdrachtgever. Als ondernemer heb ik het gevoel meer te kunnen betekenen voor het individuele kind en het basisonderwijs middels mijn eigen visie, aanpak en interpretatie van hetgeen een school nodig heeft in de ondersteuningsstructuur.

Erna Neerhof